تبلیغات
سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی - سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه )

سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه )درس 1
1- تعاون یعنی چه ؟
2- ما انسانها در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستیم ؟
3- چرا هیچکس نمی تواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند ؟ 
4- یک نمونه از پیام ها و دستورات دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع ، از فرمایشات امام علی (ع) را بیان کنید.
5- آیه 2 ، سوره مائده قران کریم در باره تعاون را بنویسید . 
6- همکاری نکردن در گناه یعنی چه ؟ 
7- جلوه ها و شکل های مختلف تعاون را نام ببرید ؟ 
9- تعاون در چه سطوحی صورت می گیرد ؟ 
10- تعاون در خانواده چه نتایج مثبت می تواند به دنبال داشته باشد ؟
11- نمونه هایی از تعاون از پیامبر اکرم و امامان با  با اعضای خانواده خود را بیان کنید ؟
 

12- همدلی و همکاری در میان قوم و خویش چه نتایج مثبتی می تواند به دنبال داشته باشد .دو نمونه از آن را بیان کنید .
13- جلوه هایی از تعاون در مدرسه را توضیح دهید ؟
14- همکاری و همدلی میان افراد در یک محله چه فواید مثبتی می تواند به دنبال داشته باشد ؟ 
15- جلوه هایی از تعاون در محله را نام ببرید ؟
16- امام صادق ( ع ) در مورد همکاری با همسایگان چه می فرمایند ؟

 17  آرم سازمان اوقاف و امور خیریه؟


درس 2
1- آیا تعاون ، تنها به خانه و مدرسه و محله ، محدود می شود ؟ 
2- انفاق را توضیح دهید .
3- آیه 92 ، سوره آل عمران در مورد انفاق را بنویسید . 
4- افراد نیکو کاردر قالب سازمان های مردم نهاد  و موسسات خیریه چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند ؟
5- همه سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه باید برای فعالیت های خود از ..............................،  مجوز بگیرند . 
6- خیرین مدرسه ساز چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند ؟ 
7- یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه ، .............وقف است . 
8- نمونه هایی از وقف در جامعه اسلامی را بیان کنید .
9- موقوفات یعنی چه ؟
10 
 شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند ؟  

11-بعضی از قوانین موجود در تعاونی ها را بیان کنید .
12- هدف از تشکیل شرکت های تعاونی چیست ؟

درس 3 
1- ساختار حکومتی کشور ما چگونه است ؟
2- منظور از قوه مجریه در ساختار حکومتی کشور ما چیست ؟ 
3- رئیس جمهور برای چند سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی برای چند دوره دیگر امکان پذیر است ؟
4- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری چگونه تایید می شود ؟ 
5- داوطلبان ریاست جمهوری چگونه پیام های خود را به مردم می رسانند ؟ 
6- چه کسانی می توانند در انتخابات ( ریاست جمهوری ) شرکت کنند و حد اقل سن رای دهندگان چه سنی تعیین شده است ؟ 
7- بر طبق اصل 115 قانون جمهوری اسلامی ایران شرایط رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد ؟
8- مراسم تنفیذ رئیس جمهور چگونه انجام می شود ؟ 
9- مراسم تحلیف رئیس جمهور چگونه انجام می شود ؟

10- رئیس جمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر ..........و..............و ........... مسئول هستند و باید پاسخگو باشند . 
11- هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است ؟ 
12- وزیران منتخب رئیس جمهور چگونه کار خود را شروع می کنند ؟
13-  وزارتخانه در ساختار حکومتی ایران به چه منظور ایجاد شده است و چه کسانی مسئولیت آن را بر عهده دارند ؟ 
14- هیئت دولت در مورد چه مسائلی با هم بحث و گفتگو می کنند ؟ 
15- مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها در چه شهری است و برنامه های آنها در همه استان های کشور چگونه اجرا می شود ؟

درس 4 
1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند ؟ 
2- شهروندان در رابطه با دولت از چه حقوقی برخور دار می باشند ؟ 
3- شهر وندان در رابطه با دولت چه مسئولیت هایی دارند ؟ 
4- رئیس جمهور و وزرا ، چه مسئولیت ها و وظایفی بر عهده دارند ؟ 
5- رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد می کند ، چه وظایف و اختیارات دیگری دارند ؟ 
6- دولت و مجلس در چه مواردی با هم همکاری می کنند ؟ 
7- از وظایف مجلس در رابطه با دولت ، سوال و استیضاح را توضیح دهید ؟ 
8- در آمد های دولت در چه مواردی هزینه می شوند ؟ 
9- هزینه های دولت برای وزارتخانه آموزش و پرورش چه مواردی را شامل می شود ؟ 
10- مالیات یعنی چه ؟

11- سایر منابع دولت غیر از نفت و مالیات از چه راه های دیگری تامین می شود ؟ 
12- منظور از پیش بینی لایحه بودجه در فعالیت های دولت چیست ؟
13- یکی از وظایف مهم دولت ها ، تنظیم ....................است . 
14- مجلس در رابطه با لایحه بودجه چه وظایفی بر عهده دارد ؟

درس 5 
1- نوجوانان ، گروه سنی ............تا .......... سال را تشکیل می دهند .
2- منظور از بلوغ در دوره نوجوانی چیست ؟ 
3- سایر تغییرات دوره بلوغ کدام اند و باعث بروز چه مسائلی در نوجوانان می شود ؟ 
4- برخی از خصو صیاتی که در دوره بلوغ و نوجوانی ، در افراد ظهور می کند را نام ببرید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید ؟ 
 نوجوانان چه فرصت هایی برای رشد و شکو فایی استعداد های خود دارند ؟
6- چرا نوجوانی دوره ای حساس است ؟ 
7- کدام آسیب های اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند ؟ 
8- پرخاشگری و نزاع ، نتیجه کنترل نکردن .................است . 
9- هنگام خشم و عصبانیت باید به کدام مسئله مهم توجه داشت ؟ 
10- افرادی که راه های درست ابراز خشم را یاد نگرفته اند ، در آینده گرفتار چه مشکلاتی می شوند ؟ 

11- اشکال مختلف رفتار های پرخاشگرانه را بیان کنید ؟
12- نوجوانان پرخاشگر با چه مسائل و مشکلاتی رو برو می شوند ؟ 
13- در هنگام خشم و عصبانیت سه قاعده ای که باید به خاطر بسپارید را نام ببرید . 
14- وقتی شما از دست کسی عصبانی هستید ، کدام برخورد های مناسب را باید به کارببندید ؟
15- وقتی دیگری از دست شما عصبانی است ، کدام برخورد های مناسب را باید بکار ببندید ؟
16- فرمایش امام علی (ع) در مورد خشم را بنویسید .
17- فرمایش امام صادق (ع) در مورد خشم را بنویسید . 
18 
 در باره مواد مخدر چه اطلاعاتی دارید ؟ 
19- علل گرایش افراد به مواد مخدر کدام اند ؟ 
20 
 ماده نیکوتین در سیگار و تنباکو کدام عوارض جسمانی را به دنبال دارد ؟

21- چند نمونه از مواد مخدر و افیونی را نام ببرید و اثرات مخرب آن را توضیح دهید .
22- پیامد ها و عوارض نامطلوب مصرف مواد مخدر محرک یا توهم زا را برای فرد و جامعه بیان کنید ؟ 
23- عملکرد افراد معتاد در جامعه و موقعیت اجتماعی آنها چگونه است ؟ 
24- برطبق قانون چه اعمالی در مورد مواد مخدر ، جرم محسوب شده و مجازات به دنبال دارد ؟ 
25- برخورد قانون با نوجوانان فریب خورده توسط قاچاقچیان مواد مخدر چگونه است ؟

درس 6 
1- چه کسانی از نوجوانان دربرابرآـسیب ها و تهدیدات ، محافظت می کنند ؟ نام ببرید و هر کدام را خلاصه وارتوضیح دهید .
2- قانون از حقوق همه مردم حمایت می کند .        ص          غ
3- همه مردم در برابر قانون مساوی هستند .         ص          غ
4- ضرورت وجود قوه قضاییه در جامعه را بیان کنید ؟
5- برطبق قانون اساسی ، رئیس قوه قضاییه  ..................
- از طرف چه کسی انتخاب می شود ؟ 
- برای چند سال انتخاب می شود ؟ 
- چه صفاتی باید داشته باشد ؟ 
6- قوه قضاییه چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
7- قوه قضاییه وظایف قانونی خود را چگونه انجام می دهد ؟ 
8- قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختلاف را چگونه انجام می دهد ؟ 

9- به طور کلی دعاوی ای که در دادگاه ها طرح می شوند ، به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید 
10- از انواع دعاوی (اختلافات ) کیفری را توضیح دهید .
11- از انواع دعاوی (اختلافات ) حقوقی را توضیح دهید . 
12- وظیفه قاضی در دادگاه چیست و قاضی چه صفاتی باید داشته باشد ؟ 
13- وکیل به چه کسی گفته می شود و چه کمکی به داد گاهمی کند ؟ 
14- اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که وکیل بگیرد ، می تواند از ..............درخواست وکیل کند .
15- افراد برای اینکه بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند ، با چه کسانی می توانند مشورت کنند ؟

درس 7
1- نیاز به ارتباط میان انسانها را توضیح دهید ؟
2- کدام نیازهای انسان ها از طریق ارتباط بین انسانها میسر می شود ؟
3- شبکه ارتباطات انسان ها از کجا شروع می شود و تا چه سطحی می توانند این ارتباط را برقرار کنند ؟ 
4- ارتباط چیست ؟ عناصر آن کدام است ؟ 
5- منظور از باز خورد در فرایند ارتباط چیست ؟ 
6- پیام های ارتباطی با چه روش و ابزار هایی فرستاده می شوند ؟ 
7- رسانه چیست ؟و چه مواردی را شامل می شود ؟ 
8- در کشور ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟
9- برخی از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نام ببرید .

درس 8 
1- نمونه هایی از کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روز مره را نام ببرید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید ؟ 
2- با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از کدام خدمات الکترونیک دولت می توان بهره گیری کرد ؟ 
3- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر اقتصادی چه فوایدی می تواند داشته باشد ؟ 
4- چشم انداز تحول در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در آینده چگونه خواهد بود ؟ 
5- تاثیر وسایل ارتباط جمعی (رسانه های ارتباط جمعی ) بر فرهنگ عمومی را توضیح دهید ؟  
6- نظرات صاحب نظران در باره اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را بیان کنید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید .
7-آگهی های بازرگانی مصرف گرایی درجامعه را تشویق می کنند. ص      غ

http://laciewellington.bravesites.com/entries/general/What-Is-A-Hammer-Toe-Treatment گفته است :

یکشنبه 4 تیر 1396 07:40 ق.ظ

First off I want to say excellent blog! I had a quick question that I'd like to ask if you don't
mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
I have had trouble clearing my thoughts in getting
my thoughts out there. I truly do take pleasure in writing however
it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Cheers!

http://brandifoot.jigsy.com/entries/hammer-toes/hammer-toe-aligning-surgery گفته است :

سه شنبه 2 خرداد 1396 03:20 ب.ظ

hello!,I like your writing so a lot! proportion we keep in touch extra about your article on AOL?
I require an expert in this house to solve
my problem. May be that's you! Taking a look forward
to peer you.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر