تبلیغات
سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی - پاسخ پرسش‌های فصل کتاب مطالعات اجتماعی اول دبیرستان فصل 1 و 2

سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

پاسخ پرسش‌های فصل کتاب مطالعات اجتماعی اول دبیرستان فصل 1 و 2

 پرسش‌های فصل اول: (شکل‌گیری زندگی اجتماعی)

 

1.دوره‌ی نوجوانی را از نظر نیازهای اجتماعی با دوره‌ی کودکی مقایسه کنید.

دوران کودکی دوران وابستگی به بزرگتر‌ها، آسوده بودن و بی مسوولیت بودن است. در این دوره نسبت به آینده بی‌توجه هستیم اما دوره‌ی نوجوانی دوره‌ای است که باید بیشتر بیاندیشیم، تصمیم‌گیری کنیم، مسؤلیت زندگی خود و دیگران را بر عهده بگیریم و برای  آینده برنامه‌ریزی کنیم .


2.نتایج شناخت نادرست محیط اجتماعی را توضیح دهید.

اگر فرد در مرحله‌های حساس زندگی مانند نوجوانی و جوانی بدون شناخت درست از شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی خویش، تصمیم بگیرد و عمل کند به احتما بسیار زیاد با مشکلات و شکست روبه رو خواهد شد مثلا: انتخاب نادرست شغل بر اثر نا آگاهی و شکست در کار و شغل، انتخاب همسر بدون شناخت از شرایط اجتماعی و شکست در زندگی، ورود نادرست به سیاست و برکناری از آن، عضویت در گروه نامناسب دوستی و گرفتار شدن به بلاهایی مانند اعتیاد همه از شناخت نادرست محیط اجتماعی حاصل می‌شود.

 

3.شناخت علمی جامعه چگونه به‌دست می‌آید؟

شناخت علمی جامعه با مطالعه‌ی دقیق و منظم رفتار انسان و زندگی جوامع مختلف و تحولات آن‌ها همراه با تفکر منطقی و اصولی در آن‌ها به دست می‌آید.

 

4.با ذکر چند مثال شناخت علمی جامعه را با شناخت غیرعلمی مقایسه کنید.

در نگاه غیر علمی (بیشتر مردم) معمولا علت خودکشی و افزایش میزان آن را در جامعه را زمانی می‌بینند که زندگی برای فرد طاقت‌فرسا و تحمل‌ناپذیر شود اما یک دانشمند علوم اجتماعی (امیل دورکیم) با بررسی آمار خودکشی در جوامع مختلف در دوره‌های مختلف به این نتیجه رسید که میزان خودکشی نه در دوره‌های جنگ و آشوب بلکه در دوره‌های رفاه اقتصادی بیشتر است. زیرا در این دوره‌ها فردیت انسان‌ها رشد می‌کند و همبستگی و رابطه‌ی فرد با دیگران کاهش پیدا می‌کند.

 

5.علل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست؟

1- میل درونی و طبیعی انسان برای برقراری ارتباط با دیگران و

2- از سوی دیگر زندگی در گروه باعث افزایش توانایی‌های انسان برای مواجه با خطر و رفع نیازهای مختلفش می‌شود. نیازهایی که شاید به تنهایی از هیچ وقت توانایی رفع آن را نداشته باشد.

 

6.تعامل یا کنش اجتماعی را با چند مثال توضیح دهید.

انسان معمولا بر اساس یک میل طبیعی می‌خواهد با دیگران رابطه برقرار کند. برای مثال او این کار را با لبخندی دوستانه، تعارف یک بیسکوئیت، نگاهی منتظرانه و... انجام می‌دهد و اگر فرد مقابل (مخاطب) با لبخند زدن، تشکر کردن و... به این عمل پاسخ دهد در میان آن‌ها رابطه‌ی اجتماعی بر قرار می‌شود که به آن تعامل اجتماعی می‌گویند.

 

7.گروه را با توجه به ویژگی های اصلی آن بیان کنید.

افرادی که خود را "ما" تلقی می‌کنند (مجموعه) و به صورت نسبتا پایدار و منظم با یکدیگر تعامل دارند یک گروه را تشکیل می‌دهند.

 

8.مفهوم الگوی عمل چیست؟

به رفتارهایی که فرد با عضویت در گروه باید آن‌ها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن آن‌ها با مجازات روبه‌رو می‌شود الگوی عمل یا هنجار آن گروه می‌گویند.

 

9. ارزش را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

آن چه برای گروه و افراد آن مهم و مطلوب تلقی می‌شود ارزش آن گروه است مانند پیروزی تیم والیبال یا صداقت و صمیمیت در گروه دوستی و...

 

10. گروه‌های مختلف در چه شرایطی جامعه را به نابسامانی دچار می‌کنند؟

زمانی که تضاد و اختلاف بین ارزش‌ها و الگو‌های عمل گروه‌های مختلف یک جامعه از حد متعارف بیشتر شود و گروه‌ها توانایی تحمل یکدیگر را نداشته باشد در نتیجه هماهنگی جامعه از بین برود، جامعه به سوی نابسامانی می‌رود.

بدترین حالت زمانی است که گروه‌ها به هیچ وجه ارزش‌ها و سبک زندگی گروه‌های دیگر را قبول نداشته باشند و بخواهد به زور دیگران ارزش‌ها و الگوهای عمل آن‌ها را داشته باشند؛ در غیر این‌ صورت به دنبال حذف و آسیب به گروه‌های دیگر برآیند.

 

12.چرا عضویت در گروه‌ها در دوره‌ی نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

زیرا نوجوان برای اولین بارها با عضویت در گروه‌هایی غیر از خانواده نقطه اتکایی برای استقلال خویش می‌یابد و در مسیر شکل دادن به شخصیت متکی به خود گام بر می‌دارد و برای پذیرفتن نقش‌ها آینده در جامعه آماده می‌شود. به طور کلی با جهان اجتماعی بیرون از خانواده بیشتر آَشنا می‌گردد. به عبارت دیگر این قدم‌های اولیه بشترین تأثیر را در ادامه‌ی زندگی اجتماعی و فردی نوجوان دارد.

 

13.دوگانگی ارزشی در یک گروه چه تأثیری بر شخصیت اعضای گروه دارد؟

نسبت به ارزش ها گروه و جامعه تردید خواهند کرد و دچار دورویی می‌شوند. در تصمیم‌گیری‌ها دچار تردید خواهند شد. شخصیت متزلزلی خواهند داشت. دچار افسردگی نگرانی‌های شدید می‌شوند یا حتی در برخی مواقع رفتار پرخاشگرانه و عصبی بروز می‌دهند.

 

14.اگر در یک گروه افراد اجازه‌ی نقد و بررسی اعضای گروه را نداشته باشند چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

فرد به جای این‌که با زندگی گروهی به شخصیت مستقل و خود‌آگاه تبدیل شود به موجودی تابع و بدون اندیشه و وسیله‌ای برای تحقق اهداف رهبران گروه تبدیل می‌شود. افراد توانایی اندیشیدن را از دست می‌دهند و نمی‌توانند مستقل تصمیم بگیرند و عمل کنند. به شخصیتی تابع تبدیل می‌شوند که جز اطاعت نمی‌توانند کاری بکنند.

 

15. نظریه چارلز هورتون کولی جامعه (دانشمند آمریکایی) درباره‌ی آگاهی انسان از صفات خود را توضیح دهید.

کولی اعتقاد دارد هر فردی خود را در ارتباط با دیگران است که می‌شناسد. دیگران مانند آئینه‌ای هستند که فرد خود را درون آن می‌بیند و می‌شناسد. در نظر او اگر انسان تنها و بدون دیگران زندگی کند شناخت بسیار کمی از خودش دارد. در نتیجه روابط فرد با دیگران و طرز تلقی دیگران نسبت به فرد باعث خودآگاهی فرد می‌شود.

 

16- آسیب‌های اصلی گروه را نام ببرید.

1- دوگانگی ارزشی  2- بیگانگی از جامعه  3- مطلق‌گرایی  4- تبعیت بی چون و چرا در گروه و ایجاد شخصیت تابع

 

17- مطلق‌گرایی گروهی در چه حالتی پیش می‌آید؟ فرد در این حالت چه رفتاری بروز می‌دهد؟ چه نتیجه‌ای برای جامعه دارد؟

هنگامی که فرد درگروهی عضو می‌شود که آن گروه تنها ارزش‌های خود را درست می‌داند و فرد نیز این اعتقاد را می‌پذیرد دچار مطلق‌گرایی گروهی شده است. 

انتقاد نمی‌پذیرد، در مقابل انتقاد یا اعتراض دیگران واکنش تند و خشونت‌آمیز نشان می‌دهد، از نظر شخصیتی به دیکتاتوری و زورگویی گرایش پیدا می کند و...

گروه به جای اینکه از او در زندگی اجتماعی فردی فعال و نوآور بسازد او را به عنصری ناسازگار، پرخاشجو، مخرّب تبدیل کرده است.

 


پرسش‌های فصل دوم: (نظام اجتماعی)

 

1.نقش چه مفهومی دارد؟ رابطه‌ی آن را با هنجار بیان کنید.

نقش عبارت است از جایگاهی در گروه که فرد با قرار گرفتن در آن ملزم به رعایت الگوهای عمل خاص می‌شود. هرکس با توجه به نقشی که دارد ملزم به رعایت هنجار خاصی است که دیگران از او انتظار دارند.

 

2.درجامعه چه عاملی نقش‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد؟

ارزش های مشترک افراد در یک گروه یا جامعه نقش‌های مختلف ان گروه و یا جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

 

3.ویژگی مفهوم نظام را بیان کنید.

مجموعه ای از اجزا که با هم رابطه‌ی متقابل و منظم دارند.

اجزا به یک دیگر پیوسته اند و یک واحد را تشکیل می دهند.

این اجزا برای تحقق هدف خاصی دور هم جمع شده‌اند و با هم همکاری و رابطه دارند.

تغییر هر یک از اجزای بر اجزای دیگر و کار کل نظام تأثیر می‌گذارد.

در نظام هر جزئی نقشی دارد و برای بقای کل و اجزای دیگر کاری را انجام می‌دهد.

 

4.اگر در یک نظام اجتماعی خرده نظام‌ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند چه مسائلی پیش می‌آید؟

اگر ارز‌ش‌های خرده نظام‌های یک جامعه (نظام اجتماعی کل) با یکدیگر یا با ارزش‌های کلی جامعه ناسازگار باشد آن جامعه دچار عدم تعامل می‌شود.

 

5.جامعه‌پذیری چیست؟ از چه راه‌هایی انجام می‌شود؟ و با بقای نظام اجتماعی چه رابطه‌ای دارد؟ منابع مختلف جامعه‌پذیری را مثال بزنید.

آماده شدن فرد توسط جامعه برای برعهده گرفتن نقش های مختلف جامعه را جامعه‌پذیری می‌گویند. جامعه‌پذیری باعث می‌شود بقای نظام اجتماعی توسط نسل‌های جدید ادامه یابد.

از راه (الف) درونی کردن ارزش‌ها  (ب)کنترل اجتماعی

خانواده، گروه‌های دوستی، نظام آموزشی و مدارس، رسانه‌ها و...

 

6.مفهوم کنترل اجتماعی چیست؟ رابطه آن را با جامعه پذیری توضیح دهید.

 جامعه افراد را به اجبار به انجام دادن عمل و تحقق الگوی عمل‌های خاصی وادار می‌سازد. اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات، کنترل اجتماعی می‌گویند. کنترل اجتماعی به نوعی جامعه‌پذیری افراد با اعمال مجازات است حال ممکن است این مجازات یک نگاه اخم‌آلود باشد یا تمسخر و یا جریمه و زندان و...  

 

7.مفاهیم درونی کردن ارزش‌ها و کنترل اجتماعی را مقایسه کنید.

بسیاری از رفتار‌هایی که انجام می‌دهیم از روی میل و خشنودی است و درصورتی که آن‌ها را انجام ندهیم خود را سرزنش می‌کنیم و دچار عذاب وجدان می‌شویم مثل احترام به بزرگتر‌ها و کمک به کوچکتر‌ها. این رفتار‌ها از طریق درونی کردن در ما اجاد شده است در حالیکه در طریق کنترل اجتماعی ممکن است برخی رفتار‌ها آن‌چنان بای میل ما نباشد و این بار در صورت انجام ندادن به‌جای احساس عذاب و اجبار درونی از بیرون به ما تذکر می‌دهند( اجبار بیرونی).

 

8.مدرسه را به عنوان یک نظام اجتماعی در نظر بگیرید درباره‌ی آن فکر کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف)در نظام اجتماعی مدرسه چه نقش‌هایی وجود دارد؟

مدیر، ناظم، معلم، دانش‌آموز، مبصر

ب)پیوستگی این نقش‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟

آموزش کودکان و نوجوانان، آماده کردن آن‌ها برای زندگی اجتماعی و شغل و تخصص، کشف و هدایت و پرورش استعداد و توانایی‌های مختلف فرزندان جامعه، ارتقای سطح علمی، پیشرفت جامعه، گسترش فرهنگ و ...

ج) هر یک از این نقش‌ها چه وظایف و چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

ناظم مسئول برقراری نظم و اجرای مقررات در مدرسه است و... (الگوی عمل ناظم و حق معلم و دانش‌آموزان)

دبیر باید سر وقت سر کلاس حاضر شود و با مطالعه تلاش کند مطالب درسی را روزبه‌روز بهتر به دانش‌آموزان آموزش دهد و... (حق دانش‌آموز و ناظم مدرسه)

دانش‌آموز باید هدف اصلی خود از مدرسه آمدن را همیشه مد نظر داشته باشد. مقررات مدرسه را رعایت کند و خوب درس بخواند و... (حق دبیر و ناظم)

مدیر وظیفه دارد هماهنگی بین قسمت‌های مختلف را برقرار کند برای پیشرفت و رشد کیفیت و محصول مدرسه با مشورت برنامه‌ریزی کند و... (حق دبیران و کارکنان و دانش‌آموزان)

 

9.یک نظام اجتماعی را در نظر بگیرید خرده‌نظام‌های آن را معین کنید.

نظام اقصادی: بازار، کارخانه‌ها، تولید کننده‌ها، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، نظام حمل و نقل و...

نظام سیاسی ج.ا.ا : مجلس شورا اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شورای  نگهبان، دولت و...

 

10.نظام اجتماعی متعادل چیست؟ چه عاملی باعث به هم خوردن تعادل نظام اجتماعی می‌شود؟

درصورتی که خرده نظام‌های یک نظام اجتماعی کل بر اساس ارزش‌های هماهنگ شکل گرفته باشند، یک کلِّ منسجم را تشکیل می‌دهند که همه‌ی اجزای آن در یک جهت عمل می‌کنند. این نظام اجتماعی را متعادل می‌گویند.

اگر ارزش های خرده نظام هی یک نظام اجتماعی کل با یکدیگر یا با ارزش های کل جامعه ناسازگار باشند تضاد و تعارض شدید بر بخش‌های مختلف آن جامعه حاکم خواهد شد. به این حالت عدم تعادل نظام اجتماعی کل می‌گویند.

livejasmin credit generator free گفته است :

جمعه 4 اسفند 1396 04:11 ق.ظ

چطوری سوال سریع که کاملا موضوعی است آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟
وبلاگ من به نظر می رسد عجیب و غریب در هنگام مرور از من
آیفون من سعی می کنم یک قالب یا افزونه پیدا کنم که ممکن است بتواند این مسئله را اصلاح کند.
اگر پیشنهادی داری در میان بگذار. با تشکر!

hemp گفته است :

پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:14 ب.ظ

وه، ساختار وبلاگ فوق العاده! چه مدت شما باید
برای وبلاگ نویسی شما وبلاگ نویسی را آسان کردی. کل نگاه
از وب سایت شما عالی است، به عنوان منظم به عنوان محتوای!

free Nintendo Switch گفته است :

جمعه 24 آذر 1396 05:34 ب.ظ

من دوست دارم به دنبال یک مقاله که می تواند مردان و
زنان فکر می کنند همچنین، با تشکر از اینکه اجازه دادین که پیغام بگزارم!

imvu hack گفته است :

دوشنبه 13 آذر 1396 09:47 ب.ظ

Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time
and actual effort to make a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

Nintendo Switch گفته است :

چهارشنبه 8 آذر 1396 12:54 ق.ظ

بی تردید آنچه که شما بیان کردید را در نظر بگیرید. دلیل دلخواه شما به نظر می رسید
در اینترنت، ساده ترین چیزی که از آن آگاه باشد، باشد. من به شما می گویم،
من قطعا ناراحت می شوم در حالی که دیگران در مورد مسائل که آنها فکر می کنند
بطور روشن درک نمی کنم شما موفق به ضربه زدن
ناخن به بالاترین و همچنین مشخص شده از کل
چیز دیگری بدون اثرات جانبی، دیگران می توانند سیگنال بگیرند.
احتمالا دوباره به دست آوردن بیشتر خواهد بود با تشکر

free cam4 tokens hack generator گفته است :

سه شنبه 7 آذر 1396 12:07 ق.ظ

هیا این نوع از موضوع نیست، اما من تعجب می کنم که آیا وبلاگ ها از ویراستاران WYSIWYG استفاده می کنند و یا اگر
شما باید به صورت دستی با HTML کد کنید. من بلافاصله شروع به کار میکنم اما تخصص ندارم، بنابراین میخواهم
برای دریافت راهنمایی از کسی که تجربه دارد. هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!

medicare supplemental insurance plans گفته است :

جمعه 3 آذر 1396 07:54 ب.ظ

سلام! کسی که در گروه فیس بوک من این وبسایت را با ما به اشتراک گذاشت، بنابراین من آمدم
آن را چک کنید من قطعا از اطلاعات لذت بردم. من هستم
علامت گذاری به عنوان کتاب و این را به پیروان من tweeting! وبلاگ فوق العاده و طراحی فوق العاده و سبک.

is psychic real گفته است :

سه شنبه 30 آبان 1396 07:40 ب.ظ

من بسیار خوشحال شدم که این سایت را کشف کنم. من می خواستم از شما برای آنها تشکر کنم
زمان برای خواندن فوق العاده! من قطعا هر کمی از آن را دوست داشتم و شما کتاب را برای دیدن جدید نشان داده اید
مسائل در وبلاگ شما.

how much do std tests cost گفته است :

پنجشنبه 18 آبان 1396 04:26 ق.ظ

راه سرد! برخی از نکات بسیار معتبر! من از شما قدردانی میکنم
این نوشتن و همچنین بقیه سایت نیز بسیار خوب است.

std testing گفته است :

یکشنبه 14 آبان 1396 12:06 ق.ظ

سلام من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این یک است
مقاله بسیار خوب نوشته شده است. من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده و دوباره به خواندن ادامه خواهم داد
از اطلاعات مفید شما. از پستتان ممنونم.
مطمئنا برگشتم

how much do std tests cost گفته است :

شنبه 13 آبان 1396 06:03 ب.ظ

هی من فقط می خواستم بپرسم آیا تا به حال هیچ مشکلی با هکرها نداشته اید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و به دلیل عدم تهیه پشتیبان، چند ماه کار سختی را از دست دادم.
آیا شما راه حلی برای جلوگیری از هکرها دارید؟

best psychic mediums گفته است :

چهارشنبه 10 آبان 1396 10:42 ب.ظ

این بسیار جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.
من به فید RSS شما پیوستم و منتظر جستجوی بیشتر از شما هستم
پست با شکوه همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!

ask a psychic question گفته است :

چهارشنبه 10 آبان 1396 10:21 ب.ظ

اول از همه می خواهم وبلاگ فوق العاده ای بگویم! من داشتم
یک سوال سریع که در آن من می خواهم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید.
من علاقه مند بودم بدانم چطور خودت را متمرکز می کنی و قبل از نوشتن ذهن خود را پاک می کنی.
من وقت دشواری داشتم که ذهنم را در افکارم خارج کنم.
من از نوشتن لذت می برم اما این فقط به نظر می رسد مانند اولین
معمولا فقط 10 تا 15 دقیقه به سادگی تلاش می کنند که شکل بگیرند
چگونه شروع کنیم. هر ایده یا راهنمایی؟ کودوس!

best supplement medicare plans گفته است :

چهارشنبه 10 آبان 1396 08:02 ب.ظ

اینها ایده های فوق العاده ای در مورد وبلاگ نویسی هستند.

در اینجا برخی از عوامل خوب را لمس کرده اید. هر چی رو به عقب برگردونی

cr hack گفته است :

دوشنبه 8 آبان 1396 09:58 ب.ظ

با تشکر از شما برای اشتراک گذاری این با همه
مردم شما واقعا درک آنچه را که در مورد آن صحبت می کنید!
نشانه گذاری شده لطفا از وب سایت من درخواست مشاوره بگیرید
=) ما یک توافقنامه تجاری میان لینک را بین ما خواهیم داشت

std testing centers گفته است :

دوشنبه 8 آبان 1396 02:45 ب.ظ

Howdy از وردپرس برای پلت فرم وبلاگ خود استفاده می کنید؟

من به دنیای وبلاگ جدید هستم، اما من تلاش می کنم
شروع کنید و خودم را ایجاد کنید آیا شما نیاز به هر گونه تخصص برنامه نویسی HTML را برای ایجاد وبلاگ خود دارید؟
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!

myfreecams token generator گفته است :

شنبه 29 مهر 1396 11:54 ب.ظ

شما باید بخشی از یک مسابقه برای یکی از بهترین وب سایت های اینترنتی باشید.
من قصد دارم این سایت را توصیه کنم!

real psychic گفته است :

یکشنبه 16 مهر 1396 01:09 ق.ظ

کالاهای مغناطیسی از شما، مرد. من مسائل شما را قبلا متوجه شده ام و شما هستم
فقط بسیار عالی است در واقع آنچه را که در اینجا کسب کرده اید دوست دارم
واقعا دوست دارید که شما در حال بیان و راه که در آن شما
بگو. شما آن را سرگرم کننده و شما هنوز هم مراقبت از نگه داشتن
آن را هوشمند من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این واقعا یک است
وب سایت عالی

cheap phone psychic readings گفته است :

دوشنبه 20 شهریور 1396 03:56 ق.ظ

مقاله منحصر به فرد، دقیقا همان چیزی است که من می خواستم پیدا کنم.

حسین نوری : خوشحالم

psychic phone reading گفته است :

دوشنبه 20 شهریور 1396 02:38 ق.ظ

پست خوب من این وبلاگ را دائما چک کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم!
اطلاعات فوق العاده مفید به طور خاص در بخش آخر :) من برای چنین اطلاعاتی زیادی را در اختیار دارم.
من برای این اطلاعات خاص برای مدت بسیار طولانی جستجو کردم.
متشکرم و موفق باشید.

حسین نوری : نظر لطفتونه

free std testing near me گفته است :

دوشنبه 20 شهریور 1396 02:24 ق.ظ

سلام! این پست نمیتوانست بهتر از این نوشته شود! خواندن از طریق این
مقاله من همسایه قبلی من را یادآوری می کند! او همیشه در این باره صحبت میکند.
من این اطلاعات را به او خواهم فرستاد خیلی مطمئن است که او خواندن خوبی دارد.
من از شما برای به اشتراک گذاری قدردانی میکنم

cheap psychics گفته است :

دوشنبه 20 شهریور 1396 01:37 ق.ظ

مقاله شگفت آور! این نوع اطلاعاتی است که دارند
به معنای در سراسر وب به اشتراک گذاشته شده است. ترس در موتورهای جستجو برای هیچ
موقعیت بلند این ارسال فوق العاده! بیایید و به دنبال
مشاوره از وب سایت من با تشکر از شما =)

anonymous std testing گفته است :

دوشنبه 20 شهریور 1396 12:13 ق.ظ

سلام فقط می خواستم به شما سرعتی سریع بدهم کلمات در مقاله شما به نظر می رسد
برای خاموش کردن صفحه در اینترنت اکسپلورر.
من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالببندی یا چیزی است که با سازگاری مرورگر اینترنت همراه است یا خیر، اما به نظر میرسد که به شما اطلاع میدهم.
طرح خوب است هر چند! امیدوارم مشکل شما به زودی حل شود. کودوس

std screening گفته است :

یکشنبه 19 شهریور 1396 03:41 ق.ظ

سلام! این نوع از موضوع است اما من نیاز به برخی از راهنمایی از وبلاگ ایجاد شده است.
آیا سخت است که بلاگ خود را ایجاد کنید؟ من خیلی techincal نیست، اما من می توانم چیزهای بسیار سریع شکل بگیرد.
من فکر میکنم در مورد ساختن خودم فکر میکنم، اما مطمئن نیستم کجا شروع کنم.
شما نظر یا ایده ای دارید؟ با تشکر

chaturbate private show hack گفته است :

پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:58 ب.ظ

My family members always say that I am wasting my time
here at net, however I know I am getting know-how
all the time by reading thes nice articles or reviews.

std testing at home گفته است :

دوشنبه 5 تیر 1396 03:57 ق.ظ

چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس
از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای while.

من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را سادگی به
کمک پر همه کسانی شکاف. که شما
در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا
بود در گم.

std clinic near me گفته است :

جمعه 2 تیر 1396 09:32 ب.ظ

بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا آیا واقعا نشستن بسیار
خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را سادگی
به کمک پر کسانی که معافیت.

در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا
پایان مجذوب.

Christian گفته است :

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:06 ق.ظ

Hi! I could have sworn I've been to this web site before but
after browsing through many of the posts I realized it's new to me.
Regardless, I'm certainly pleased I stumbled upon it and
I'll be bookmarking it and checking back often!

Gavin گفته است :

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:39 ق.ظ

Have you ever considered about adding a little bit more than just your
articles? I mean, what you say is valuable and
all. But think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and videos, this
site could undeniably be one of the most beneficial in its niche.
Awesome blog!

BHW گفته است :

جمعه 25 فروردین 1396 12:22 ق.ظ

hello!,I really like your writing very a lot! share we keep up
a correspondence more approximately your article on AOL?
I require an expert on this space to solve my problem. Maybe that is
you! Taking a look forward to look you.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30