سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی

هرچی تو دنیا هست تو سیر تا پیاز هم هست

آخرین مطالب سایت

نمونه سوالات چهارگزینه ای مطالعات اجتماعی هفتم

مونه سوالات چهارگزینه ای مطالعات اجتماعی پایه هفتم دروس1 تا 12-دی 1396

1-     اولین حقی که فرد در خانواده باید ازآن برخوردار باشد کدام است؟

2-     الف)انتخاب نام خوب       ب) استفاده از خدمات بهداشتی         ج)داشتن محیطی سالم و پاکیزه               د)تحصیل و شکوفایی استعداد

2- مهم ترین حق انسان ها کدامند؟الف)حق داشتن غذا ، لباس و مسکن    ب)حق برخورداری از سواد و تحصیل    ج) حق داشتن امنیت       د)حق حیات یا زندگی

3-این که« هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند»، از حقوق مشترک کدام یک از موارد زیر است؟

الف)خانواده و کشور       ب)خانواده و مدرسه      ج)محیط زندگی و خانواده         د)محیط مدرسه و زندگی

4- به وظایفی که هریک از  ما بر عهده داریم و انتظار می رودآن ها را  انجام دهیم چه  می گویند؟الف)حقوق متقابل       ب)حقوق طبیعی     ج)مسئولیت       د)حق

5- من به همراه هموطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاش می کنم " مربوط به کدام مورد است؟

الف) مسئولیت من نسبت به خداوند           ب) مسئولیت من نسبت به مدرسه            ج) مسئولیت من نسبت به جامعه          د) مسئولیت من نسبت به خانواده

6- «عبادت خداوند و شکرگزاری از نعمت هایش»مربوط به کدام گزینه است؟

الف)مسئولیت ما در نزد دیگران          ب)مسئولیت ما در نزد خداوند            ج)مسئولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش        د)مسئولیت ما نسبت به خودمان    

       

7- کدام گزینه نادرست است؟الف)من وظیفه دارم استعداد های خود را بشناسم و آن ها را شکوفا  کنم  ب)من نسبت به مسلمانان جهان مسئول نیستمج)من در برابر خون شهیدان مسئول هستم   د)من وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن دفاع کنم

 8- شکرگزار بودن یعنی چه؟ الف)استفاده صحیح از نعمت های خداوند    ب) قدر نعمت هارا دانستن    ج) به هدر ندادن نعمت ها   د)همه موارد

9- مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات درجامعه کدامند؟الف) ایجاد عدالت   ب)برقراری نظم  ج)حفظ حقوق افراد    د) ب و ج

10-کدام گزینه درست است؟

الف)انسان ها در استفاده از حقوق خود از آزادی بی قید و شرط برخوردارند .ب)هیچ کدام یک از ما در استفاده از حقوق خود ، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم .

ج)انسان ها در استفاده از مسئولیت های خود دارای آزادی بی قیدوشرط هستند .د)هریک ازما تا آنجایی می توانیم مسئولیت های خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.

11- کدام یک از موارد زیر از پیامد های عدم رعایت قوانین در جامعه نمی باشد؟       

الف)خللی در جامعه ایجاد نمی شود ب)موجب پایمال شدن حقوق افراد می شودج)تنها امنیت اجتماعی از بین می رود د)فقط باعث به هم زدن نظم می شود

12-حقوقدان های شورای نگهبان از طرف ............. به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند. الف)رهبر    ب)مجلس خبرگان             ج) قوه قضاییه           د)دولت

13- نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی برای چند سال انتخاب می شوند؟الف)4سال  ب)6سال ج)8سال د)5سال    

  14- دو بخش مهم قوه مقننه کدام اند؟              

الف)مجلس شورای اسلامی  ، مجلس خبرگان   ب)مجلس خبرگان ،  شورای نگهبان     ج)شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی     د)مجلس خبرگان، شورای شهر

15- جمله « پس از درک احساس فرد حادثه دیده ، به کمک او بشتابیم» ؛ کدام مفهوم را می رساند؟ الف)همدلی    ب) همدردی      ج) انسان دوستی   د) احساس مسئولیت

16- این سخن از کیست؟ « هرکس اندوهی را از مومنی برطرف سازد،خداوند در روز قیامت اندوهش را بر طرف می کند».الف) امام علی (ع)         ب) امام حسین (ع)     ج) پیامبر اکرم(ص)          د) امام رضا (ع)

17- امروزه همدردی و همدلی شکل جدیدی پیدا کرده است و.......... مختلفی برای این امور پدید آمده اند.الف)موسسات  ب) ادارات    ج)دانشگاه ها   د)وزارتخانه ها

18- طبق قانون ، افراد باید این بیمه را انجام دهند؟الف) اختیاری   ب) اجباری    ج) احتمالی    د) داوطلبانه 

19- موسسه ای که شما را بیمه کرده است،چه نامیده می شود؟الف)بیمه شونده ب) بیمه گذار ج) بیمه دار  د) بیمه گر    

20- داشتن دفترجه بیمه درمان، مربوط به کدام یک از انواع  بیمه هاست؟ الف)بیمه عمر  ب) بیمه بیکاری   ج) بیمه از کار افتادگی      د)بیمه بهداشت و درمان

21- به طور کلی مشاغل اقتصادی به چند گروه تقسیم می شوند؟

الف)کشاورزی،تولیدی،خدمات ب)تولیدی،کشاورزی،صنعتی ج)خدمات،صنعتی،تولیدی د)کشاورزی،صنعتی،خدمات  

 22-نقش کدامیک ازعوامل زیردر ولید بسیار مهم است؟الف)منابع طبیعی ب) سرمایه ج)نیروی انسانی د)امکانات

23- کدامیک از موارد زیر ،  سرمایه نیست؟ الف)ماشین آلات ب) ابزار کار    ج)زمین یا ساختمان      د)معادن

24- نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد؟الف) تجربه و دانش       ب)مهارت و دانش     ج) مهارت و تجربه     د) تجربه و وسایل مورد  نیاز

26- استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیاز ها را چه می گویند؟ الف)مصرف  ب)تولید ج) توزیع  د) استاندارد

25- کدام یک از موارد زیر مربوط به برچسب مشخصات کالا نمی باشد؟

الف)آدرس محل کارخانه یا محل تولید    ب)قیمت کالا  ج)تاریخ مصرف کالا    د) به کار گیری رنگ و مواد تقلبی

27- کدام یک از حقوق مصرف کننده نیست؟الف) قوانین و مقررات    ب) استاندارد   ج) برچسب مشخصات کالا    د) استفاده از کارت خرید اعتباری

28-برای تهیه نقشه های جغرافیایی از کدام یک از عکس های زیر استفاده می شود؟الف) معمولی  ب)هوایی  ج) ماهواره ای         د) دیجیتالی

29- نمونه کوچکی از کره ی زمین که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد چه نام دارد؟الف)نقشه          ب)کره جغرافیایی        ج)عکس            د) فرهنگ نامه جغرافیایی

30-فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک از ویژگی هاست؟الف)انسانی ب)طبیعی ج)سیاسی د) اجتماع

31- در شمال شرقی ایران کدام یک از کوه های زیر واقع شده است؟الف) البرز  ب) خراسان ج) دنا  د)آذربایحان

32- استان از چه طریقی اداره می شود؟الف)شهردار    ب) شورای شهر     ج) فرماندار      د) استانداری

33- کدام یک از موارد زیر در فاصله ی بین شیب تند کوه و دشت قرار دارند؟الف)کوهپایه  ها   ب)جلگه ها    ج)دشت ها       د)کوه ها

34- مر طوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران کجاست؟الف)نیمه خشک کوهستانی   ب)گرم و شرجی سواحل جنوبی   ج)گرم وخشک داخلی  د)معتدل و مرطوب خزری

35-کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا یه شمار می آید؟الف) ارتفاع و بارش ب) دما و بارش  ج) ارتفاع و دما   د) دوری از دریا و ارتفاع

36-آب و هوای ناحیه نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟الف)تابستانهای بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد  ب)زمستانهای معتدل و تابستان های گرم  ج)زمستان های سرد و تابستان های  معتدل  د)تابستان های بسیارگرم و  زمستانهای ملایم

37- مسخره کردن انسان ها از نظر قرآن .............. است ؟الف) اشکالی ندارد   ب)حرام است      ج)گناه بزرگی است     د) الف و ب

38- در چه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد؟الف)با نابودی در ختان جنگل    ب)باکشیدن راه و ساختن خانه ها و شهر هاج)با نابودی جانوران    د)با نابودی درختان جنگل و جانوران

39-کدام یک از وظایف محیط بان  نمی باشد؟الف)تکثیر و تولید گونه های مختلف گیاهی    ب) اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه ج)بازدید از منطقه تحت نظارت خود  د)شناسایی عوامل و رویداد های مختلف در تخریب محیط زیست

40- مهم ترین وطیفه سازمان حفاظت از محیط زیست کدام است؟الف)مراقبت از زیستگاه های طبیعی کشور    ب)شناسایی گونه های مختلف گیاهی و جانوری ج)جلوگیری از تخریب و آلودگی آب      د)مراقبت از  زیستگاه های طبیعی کشور وجلوگیری از تخریب وآلودگی های آبها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات