سیر تا پیاز | مرجع دانلود و سرگرمی سلام من حسین هستم امیدوارم لحظات خوبی در وب من داشته باشید و از ان لذت ببرید در صورت رضایت از وبلاگ ما ، نظر فراموش نشود راستی اگر هم لینک می خواستید بفرستید ابتدا ما را با اسم سیر تا پیاز در وبلاگ یا وب سایت خود لینک کنید این وب برای شماست نه برای من . پس در وب خود خوش بگذرانید http://hosein03893.mihanblog.com 2020-07-05T08:15:09+01:00 text/html 2018-05-02T07:23:44+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری دانلود آهنگ علیرضا طلیسچی به نام ای ‌داد بر من http://hosein03893.mihanblog.com/post/1308 <div style="text-align: center;"><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><font color="#595959"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">علیرضا طلیسچی</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">ای ‌داد بر من</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Download New Song By&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Alireza Ta</span></font></strong></span><strong style="color: rgb(59, 59, 59); margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">lischi</span></font>&nbsp;Called&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Ey Daad Bar Man</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><strong style="color: rgb(59, 59, 59); margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2512807/152519266037143561alireza-talischi-ey-daad-bar-man.jpg" alt=""></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><strong style="color: rgb(59, 59, 59); margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><br></strong></p></div> text/html 2018-03-04T16:16:05+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری کپی کردن پست http://hosein03893.mihanblog.com/post/1307 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">ای کسایی که پستای منو کپی می کنید</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">.</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">.</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">.</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">.</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">.</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">بسیار کار خوبی میکنید</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">ارث بابام که نیست منم از یکی دیگه دزدیدم</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">راحت باش</span></b></p><b style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></b><p style="font-family: verdana, yekan; font-size: 13px;"><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;">حتی این پست رو هم دزدیدم<img src="http://eima.ir/i/icons/75.gif" alt="i/icons/75.gif"><img src="http://facenama.com/i/icons/new/18.gif" class="post_smiley" alt="{-121-}"></span></b></p><div><b><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 11pt;"><br></span></b></div></div> text/html 2018-03-03T15:55:21+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری نمونه سوالات چهارگزینه ای مطالعات اجتماعی هفتم http://hosein03893.mihanblog.com/post/1306 <p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="2">مونه سوالات چهارگزینه ای مطالعات اجتماعی پایه هفتم دروس1 تا 12-دی&nbsp;1396</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اولین حقی که فرد در خانواده باید ازآن برخوردار باشد کدام است؟</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الف)انتخاب نام خوب &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب) استفاده از خدمات بهداشتی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج)داشتن محیطی سالم و پاکیزه&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د)تحصیل و شکوفایی استعداد</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">2- مهم ترین حق انسان ها کدامند؟الف)حق داشتن غذا ، لباس و مسکن&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب)حق برخورداری از سواد و تحصیل&nbsp; &nbsp;&nbsp;ج) حق داشتن امنیت&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د)حق حیات یا زندگی</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">3-این که« هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند»، از حقوق مشترک کدام یک از موارد زیر است؟</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">الف)خانواده و کشور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب)خانواده و مدرسه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج)محیط زندگی و خانواده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;د)محیط مدرسه و زندگی</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">4- به وظایفی که هریک از&nbsp; ما بر عهده داریم و انتظار می رودآن ها را&nbsp; انجام دهیم چه&nbsp; می گویند؟الف)حقوق متقابل&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;ب)حقوق طبیعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج)مسئولیت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)حق</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">5- من به همراه هموطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاش می کنم " مربوط به کدام مورد است؟</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">الف) مسئولیت من نسبت به خداوند&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب) مسئولیت من نسبت به مدرسه&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج) مسئولیت من نسبت به جامعه&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د) مسئولیت من نسبت به خانواده</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">6- «عبادت خداوند و شکرگزاری از نعمت هایش»مربوط به کدام گزینه است؟</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style=""><font size="2">الف)مسئولیت ما در نزد دیگران &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب)مسئولیت ما در نزد خداوند &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج)مسئولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د)مسئولیت ما نسبت به خودمان&nbsp; </font><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;</span></font></p> text/html 2018-03-02T18:58:41+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری عکس طنز جدید http://hosein03893.mihanblog.com/post/1305 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2466099/10531515394307468216.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-02T18:57:04+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری عکس خنده دار جدید http://hosein03893.mihanblog.com/post/1304 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2466100/10531515511336578838.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-02T18:52:45+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری عکس طنز جدید http://hosein03893.mihanblog.com/post/1303 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2466098/223193_xH3Enaa6.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-02T18:51:45+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری جوک جدید http://hosein03893.mihanblog.com/post/1302 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دارم میمیرم از تشنگی!&nbsp;<br>ولی حوصله ندارم تا آشپزخونه برم!&nbsp;<br>به نظرتون آبِ توی اتو بهداشتی تره یا آکواریوم ؟!&nbsp;<br>.&nbsp;<br>.&nbsp;<br>.&nbsp;<br>ﺍﮔﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩ&nbsp;<br>ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ&nbsp;<br>ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺍﺩﻡ ﺣﺴﺎﺑﯽﺍﻥ !&nbsp;<br>.&nbsp;<br>.&nbsp;<br>.&nbsp;<br>آقایون توجه کنن&nbsp;<br>ناز بودن با لوس بودن خیلی فرق داره&nbsp;<br>کلاه سرتون نره&nbsp;<br>.&nbsp;<br>.&nbsp;<br>.&nbsp;<br>دختره نمرش نوزده ونیم شده اومده پست گذاشته : سهراب ، قایقت جا دارد ؟&nbsp;<br>اونوقت من امتحان میدم ، به تنهایی معدل کلاسیو دو سه نمره میارم پایین :))&nbsp;<br>.&nbsp;<br></b></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><p style="font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p></div> text/html 2018-03-02T07:37:47+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی به نام میرم پی کارم http://hosein03893.mihanblog.com/post/1301 <div style="text-align: center;"><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><font color="#595959"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">علیرضا طلیسچی</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">میرم پی کارم</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Download New Song By&nbsp;<font color="#126653"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Alireza Talischi</span></font>&nbsp;Called&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Miram Peye Kaaram</span></font></strong></span></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2465545/151947469530774839alireza-talischi-miram-peye-kaaram.jpg" alt=""></span></p></div> text/html 2018-02-24T19:13:47+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری داستان زیبای نصیحت مادر http://hosein03893.mihanblog.com/post/1300 <p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="4">دهقانی با زن و تنها پسرش در روستایی زندگی می کرد. خدا آنها را از مال دنیا بی نیاز کرده بود . مرد دهقان همیشه پسرش را نصیحت می کرد تا در انتخاب دوست دقت فراوان کند و افراد مناسبی را برای دوستی برگزیندسالها گذشت تا اینکه پدر از دنیا رفت. تمام اموال و املاکش به پسرش&nbsp;&nbsp; رسید .<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">پسر کم کم نصیحتهای پدر را فراموش کرد و شروع به ولخرجی کرد، و در انتخاب دوستان بی دقت شد . هر هفته مهمانی می داد و خوش می گذراند . روزها می گذشت و پسر برای تامین هزینه های خود هر بار تکه ای از زمینهای پدرش را می فروخت .</font></p> text/html 2018-02-24T19:03:35+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری لپ تاپ GPD Pocket کوچکتر از هر لپ تاپ کوچک دیگر http://hosein03893.mihanblog.com/post/1299 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px;">سیستم‌های کامپیوتری امروز از هر زمان دیگری کوچک‌تر هستند، اما برخی از جدیدترین مدل‌ها، حتی از کوچکترین کامپیوترهای متداول نیز کوچکتر طراحی شده‌اند! در این زمینه می‌توان به مدل جی پی دی پاکت (<font color="rgba(30, 115, 190, 0.8)"><span style="box-sizing: border-box; transition-duration: 0.07s; transition-delay: initial; transition-property: all;">GPD Pocket</span></font>) اشاره کرد، لپ تاپی اقتصادی که اگرچه در نظر اول همچون یک اسباب‌بازی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت یک سیستم کامپیوتری مبتنی بر ویندوز ۱۰ کامل است. نکته خوشحال‌کننده اینجاست که برای طرفداران پروپاقرص لینوکس نیز نسخه‌ای ویژه از&nbsp;لپ تاپ GPD Pocket تولید شده است.</p><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px;">مدل&nbsp;</span><font color="rgba(30, 115, 190, 0.8)" face="IRANSansWeb"><span style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; transition-duration: 0.07s; transition-delay: initial; transition-property: all;">Pocket</span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px;">را در حقیقت باید دومین لپ تاپ ویندوزی ساخته شده با اندازه کوچک&nbsp;به دست&nbsp;GPD دانست که بعد از جی پی دی وین (GPD Win)، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. البته این دو کمی با یکدیگر تفاوت داشته و&nbsp;GPD Win بیشتر در حوزه گیمینگ تمرکز داشت. در لپ تاپ&nbsp;GPD Pocket شاهد یک صفحه نمایش ۷ اینچی با رزولوشن فول اچ‌دی هستیم. طول این لپ تاپ ۱۸ سانتی‌متر و عرض آن ۱۰ سانتی‌متر است که با مقایسه‌ای کوچک، به تشابه آن با یک&nbsp;جلد کتاب کاغذی متوسط می‌رسیم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2461507/hoitngmckyszc8zfnvw5-600x330.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-23T09:03:45+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری دانلود آهنگ جدید محسن یگانه به نام عبور http://hosein03893.mihanblog.com/post/1298 <div style="text-align: center;"><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><font color="#595959"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">محسن یگانه</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">عبور</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Download New Song By&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Mohsen Yeganeh</span></font>&nbsp;Called&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Obour</span></font></strong></span></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2460219/151928757111218953mohsen-yeganeh-obour.jpg" alt=""></span></p></div> text/html 2018-02-23T09:02:07+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری دانلود موزیک ویدئو امیرحسین مقصودلو به نام عید امسال http://hosein03893.mihanblog.com/post/1297 <div style="text-align: center;"><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><font color="#595959"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">دانلود موزیک ویدئو جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">امیرحسین مقصودلو</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">عید امسال</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Download New Music Video By&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Amir Hossein Maghsoudloo</span></font>&nbsp;Called&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Eyde Emsal</span></font></strong></span></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2460220/151888767666244242amir-tataloo-eyde-emsal.jpg" alt=""></strong></span></p></div> text/html 2018-02-16T20:08:51+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری دانلود آهنگ جدید امیر خلوت به نام من نه منم http://hosein03893.mihanblog.com/post/1296 <p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><font color="#595959"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">امیر خلوت</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">من نه منم</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Download New Song By&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Amir Khalvat</span></font>&nbsp;Called&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Man Na Manam</span></font></strong></span></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; text-align: center; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2454931/145805363336242696amir-hossein-man-na-manam.jpg" alt=""></strong></span></p> text/html 2018-02-16T20:03:08+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری معمای ژنتیکی ۵۱ میلیون ساله نظریه داروین حل شد http://hosein03893.mihanblog.com/post/1295 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2454927/fsci601.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 8pt;"><font color="#ff0000">حل معمای ژنتیکی نظریه داروین</font></span></div><p style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px;">یک معمای ۵۱ میلیون ساله در مورد ژن مسئول خصوصیات باروری در نوعی گل که پرفسور چارلز داروین ۱۵۰ سال پیش مطرح کرده بود، توسط دانشمندان انگلیسی کشف شد.</font></p><p style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><b style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب</font></b></p></div> text/html 2018-02-16T19:48:35+01:00 hosein03893.mihanblog.com حسین نوری دانلود آهنگ جدید اپیکور و نیراد به نام بزودی میاد http://hosein03893.mihanblog.com/post/1294 <div style="text-align: center;"><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><font color="#595959"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">دانلود آهنگ جدید</span></font>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">اپیکور</span></font></strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">نیراد</span></font></strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;"><font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">بزودی میاد</span></font></strong></p><p class="ac" style="transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(16, 16, 16);"><span class="pc1" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out; color: rgb(59, 59, 59);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">Download New Song By&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Epicure</span></font>&nbsp;And&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Nirad</span></font>&nbsp;Called&nbsp;<font color="#238c75"><span style="transition: all 0.3s ease-out;">Be Zoodi Miad</span></font></strong></span></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/2454924/151871609577613896epicure-nirad-be-zoodi-miad.jpg" alt=""></div>